Zoek in veelgestelde vragen:

 

Algemeen

Stuur een scan van het nieuwe document naar claims@fortiseffect.nl, met als onderwerp “Correctie voor FortisEffect ID nummer xxxxx” (xxxxx vul uw door ons gegeven ID nummer in)

 • FortisEffect zal uw claim aanpassen.
 • U hoeft geen nieuw claimformulier in te vullen op onze website.
 • U hoeft geen contact op te nemen met Computershare of ForSettlement.

Load More


Stuur een scan van het document naar claims@fortiseffect.nl, met als onderwerp “Extra claim voor FortisEffect ID nummer xxxxx” (xxxxx vul uw door ons gegeven ID nummer in)

 • FortisEffect zal uw claim toevoegen.
 • U hoeft geen nieuw claimformulier in te vullen op onze website.
 • U hoeft geen contact op te nemen met Computershare of FORsettlement.

Load More


Neemt u aub eerst contact op met uw bank voor nadere informatie over het Attest – Positieoverzicht.

 1. Indien uw bank aangeeft dat het nog enkele weken kan duren, dan wacht u rustig af. Dit geeft geen problemen, we hebben nog tot begin december de tijd voor de vervroegde uitbetalingen en tot eind juli 2019 voor de definitieve deadline.
 2. Indien uw bank aangeeft dat u geen Attest – Positieoverzicht zult ontvangen zijn er twee opties.
 • Indien u andere bewijsstukken heeft en uw claim aan de hand daarvan kunt bevestigingen dan gaat FortisEffect hiermee aan de slag. Bevestig uw claim in dat geval, zoals gevraagd in onze updates.
 • Indien u geen of onvoldoende bewijzen heeft dan wacht u rustig af op nadere instructies. FortisEffect werkt aan een plan om u te kunnen bedienen en verwacht dit in November te kunnen presenteren.

Load More


FortisEffect verzorgt het gehele traject van de afwikkeling van de Fortis-schikking en uitbetaling daarvan, met inbegrip van de indiening van claims, de communicatie met de onafhankelijke claims administrator en de uitbetaling van de vergoedingen.

Ook verzorgt FortisEffect een deel van het bewijs waardoor deelnemers in aanmerking kunnen komen voor een aanvullende vergoeding van 25% op de aandelenvergoedingen.

Geregistreerd bij FortisEffect? Bevestig hier uw claim >

Load More


Wanneer u zich heeft geregistreerd bij FortisEffect, hoeft u slechts twee eenvoudige stappen te ondernemen: uw claim bevestigen en bewijsstukken (bijv. het Attest) op te sturen. FortisEffect verzorgt verder de gehele procedure.

Load More


Om in aanmerking te komen voor vergoedingen, dient u uw claim te bevestigen en bewijsstukken te sturen.
Als u zich heeft geregistreerd bij FortisEffect en u in aanmerking wilt komen voor aanvullende vergoedingen, dan bestaan de bewijsstukken uit twee delen:

 1. Bewijs 1: bewijs van uw Fortis-aandelenposities. Dit bewijs ontvangt u van uw bank in de vorm van een Attest, een speciaal vervaardigd overzicht met uw Fortis-posities uit 2007-2008. Stuur dit Attest door naar FortisEffect, nadat u uw claim heeft bevestigd.
 2. Bewijs 2: bewijs van registratie bij FortisEffect. Hiermee kunt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding van 25%. Wanneer u uw claim heeft bevestigd, verzorgt FortisEffect de directe levering van dit bewijs aan de claims administrator. Voor dit bewijs hoeft u geen actie te ondernemen.

Load More


Een attest is een schriftelijk bewijs, een (officiële) verklaring die een mondelinge bewering versterkt, ondersteunt, wettigt. Voor de Fortis-schikking wordt er doorgaans een speciaal opgemaakt Attest vervaardigd door de banken en beleggingsinstellingen. Veel banken sturen een dergelijk attest voor 15 september 2018 proactief op naar hun klanten.

De meeste banken gaan hun huidige klanten, proactief een Attest sturen. Zodra u dit Attest heeft ontvangen, is dit het enige bewijsstuk dat u naar FortisEffect hoeft te sturen, nadat u uw claim heeft bevestigd. Controleer het attest op fouten en bewaar altijd zelf een kopie.

Heeft u na 15 september 2018 geen attest ontvangen of bent u geen klant meer bij de bank van destijds? Neem dan contact op met deze bank met het verzoek alsnog een attest te verzenden. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Load More


Wanneer u zich voor 31 december 2014 bij FortisEffect heeft geregistreerd, dan kunt u met een geldige claim een verhoogde vergoeding tegemoet zien. Deze vergoeding op aandelen is 25% hoger dan de reguliere aandelenvergoeding.

In het kader van de Fortis-schikking heeft FortisEffect haar resultaatsafhankelijke kosten verlaagd van 22,5% naar 10%. Voor de afwikkeling van de schikking, het indienen van persoonlijke claims en de uitbetalingen daarvan rekent FortisEffect geen meerprijs.

Load More

 

Formulier

Wat te doen:

 1. Heeft u uw claim reeds bevestigd via FortisEffect?

  Dan hoeft u naar aanleiding van de ontvangen post van FORsettlement geen aanvullende actie te ondernemen. Uw claim is dan reeds bekend en zal door FortisEffect worden afgewikkeld. De vervroegde uitbetalingen van geldige claims starten reeds in december 2018!
  Na ondertekening heeft u een ontvangstbevestiging ontvangen.

 2. Heeft u uw claim nog niet bevestigd?

  Bevestig zo snel mogelijk uw claim via FortisEffect.

Load More


Indien u voor 31 december uw claim heeft bevestigd en de bewijzen heeft aangeleverd, dan kunt u via FortisEffect in aanmerking komen voor een vervroegde uitbetaling.

De sluitingsdatum voor indienen van de claims in het algemeen is 27 juli 2019.

Load More


Er is één formulier beschikbaar per effectenrekening.

Heeft u meerdere effectenrekeningen, dan vult u meerdere formulieren in. Het is belangrijk dat de gegevens die u invult overeen komen met de gegevens van uw effectenrekening. (Naam, rekeningnummer, aantal aandelen, etc.).

Na afronding van een formulier kunt u op een link klikken om nog een claim in te dienen, bijvoorbeeld mbt uw tweede effectenrekening).

Load More


Voor iedere claimant vult u een nieuw formulier in. Na afronding van een formulier kunt u op een link klikken om nog een claim in te dienen.

Voor iedere nieuwe claimant gebruikt u uw FortisEffect ID nummer plus een aanvulling -2, -3, -4 etc.

Bijvoorbeeld: uw FortisEffect ID is 42512, dan vult u bij een tweede claimant in het FortisEffect ID: 42512-2.

Load More


Wacht u in dit geval op een attest of probeer een attest te bemachtigen van de bank/instelling waar uw dierbare destijds een rekening had.

Gebruik die gegevens 1 op 1 om het formulier in te vullen waarmee u de claim kan bevestigen.

Load More


Wanneer u over aandelen aan toonder beschikt, heeft u recht op vergoedingen uit de Fortis-schikking.

Hiervoor is het wel belangrijk dat u uw claim eerst bevestigt. U doet dat eenvoudig via het volgende formulier >

Let op: bij ‘Nummer effectenrekening’ vult u in ‘TOONDER’.

FortisEffect neemt na uw bevestiging contact met u op met betrekking tot de bewijsvoering inzake deze aandelen aan toonder.

Load More


Als personeelslid van FORTIS heb ik me destijds ingeschreven in het ALL EMPLOYEE SHARE plan (nominatieve aandelen gedurende 5 jaar geblokkeerd) komen deze in aanmerking voor vergoeding? 

Ja, ik kunt in aanmerking komen voor de vergoedingen uit de Fortis-schikking.

Wanneer u in uw Fortis-aandelen hebt aangehouden via uw voormalige werkgever Fortis, dan zult u voor 15 september 2018 een attest ontvangen van Ageas Corporate Administration. Bevestigt u eerst uw claim, en stuur dan een kopie van het ontvangen attest door naar FortisEffect.

Wanneer u in 2007-2008 uw Fortis-aandelen hebt aangehouden via een bank, dan zult u voor 15 september 2018 van uw bank een attest ontvangen; een overzicht waarop de betreffende aandelen Fortis bevestigd worden. Bevestigt u eerst uw claim, en stuur dan een kopie van het ontvangen attest door naar FortisEffect.

Load More


U kunt contact opnemen met de bank waar u in 2007-2008 aandelen Fortis hield. U verzoekt dan om een attest in verband met de Fortis-schikking.

Veel banken sturen dergelijke attesten proactief op naar hun klanten. Dat doen zijn in het algemeen echter alleen naar die klanten die in 2007-2008 aandelen Fortis hielden en nog steeds klant zijn bij de bank.

Bent u sinds 2008 geen klant meer bij betreffende bank, of is de effectenrekening van 2007-2008 gewijzigd ivm bijvoorbeeld scheiding of overlijden, dan zult u de bank zelf moeten verzoeken tot het opstellen van een attest. Aan het opstellen hiervan kunnen kosten aan verbonden zijn.

Load More


Nee u hoeft de aandelen niet meer in het bezit te hebben om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Een ‘In aanmerking komende Aandeelhouder’ is elke persoon die eigenaar was van Fortis aandelen op enig moment tussen 28 februari 2007 (sluiten van de handel) en 14 oktober 2008 (sluiten van de handel). De in aanmerking komende aandelen zijn de aandelen die momenteel Ageas-aandelen wordt genoemd (aandelenticker ‘AGS’) en het aantal in aanmerking komende aandelen verwijst naar het aantal aandelen voorafgaand aan de omgekeerde aandelensplitsing van 10:1 die in 2012 werd uitgevoerd.

Load More


Als personeelslid van FORTIS heb ik me destijds ingeschreven in het ALL EMPLOYEE SHARE plan (nominatieve aandelen gedurende 5 jaar geblokkeerd) komen deze in aanmerking voor vergoeding? 

Ja, ik kunt in aanmerking komen voor de vergoedingen uit de Fortis-schikking.

Wanneer u uw Fortis-aandelen hebt aangehouden via uw voormalige werkgever Fortis/Ageas, dan zult u voor 15 september 2018 een attest ontvangen van Ageas Corporate Administration.

 1. Bevestig eerst uw claim via deze link
 2. Bij ‘nummer effectenrekening’ vult u in: Employee + het kenmerk van het Attest
 3. Bij ‘naam beleggingsinstelling’ vult u in: FORTIS.
 4. Na het invullen van het formulier stuurt u een kopie van het volledige attest door naar FortisEffect

Load More


Dat is mogelijk. U kunt via dit formulier deze claim bevestigen.

Houdt u er rekening mee dat u gemachtigd dient te zijn namens de rechthebbende om de claim in te dient. FortisEffect of de claims administrator kan hierover aanvullende bewijs verlangen, bijvoorbeeld een volmacht of een machtiging executeur testamentair.

 

Load More


Onder het tekstveld “Voornaam/Voornamen” heeft u de mogelijkheid om een vinkje aan te klikken. U kunt nu de Naam van uw mederekeninghouder toevoegen.

Het is belangrijk dat de informatie van uw claim overeen komt met de informatie van uw effectenrekening.

Load More


Dient u een claim in als privé persoon, dan selecteert u Individu.

Dient u een claim in als bedrijf, stichting of instelling, dan selecteert u Rechtspersoon.

Load More


U vult het aantal Fortis aandelen in die u op de gevraagde dag had.

Deze aantallen staan ook op het Attest dat u van uw bank ontvangt.

Let daarbij op dat u niet het aantal AGEAS aandelen invult, indien u deze nog in het bezit heeft.
10 aandelen Fortis zijn destijds omgezet naar 1 aandeel AGEAS.

Load More


U vult hier uw huidige woonadres en contactgegevens in.

Mocht uw huidige postadres afwijken van uw huidige woonadres, dan vult u het postadres in onder Adres 2.

 

Load More


U vult hier uw huidige postadres en contactgegevens in.

Mocht uw huidige postadres afwijken van uw huidige woonadres, dan vult u het postadres in onder Adres 2.

Load More


U heeft uw claim bevestigd via dit formulier.

Stuur een kopie van uw attest op naar FortisEffect:

 • Per mail naar claims@fortiseffect.nl
  Vermeld in het onderwerp uw FortisEffect ID nummer
 • Per post (postzegel niet nodig):

  Stichting FortisEffect
  Antwoordnummer 56507
  3506 WB UTRECHT
  Nederland

  Vermeld duidelijk uw FortisEffect ID nummer

Load More

Bad Authentication data.