Loading...

Over FortisEffect

FortisEffect is opgericht na de ontmanteling van Fortis begin oktober 2008 en behoort tot een van de claimorganisaties, die in maart 2016 overeenstemming heeft bereikt met de rechtsopvolger van Fortis, het Belgische AGEAS, voor compensatie aan gedupeerde Fortis-beleggers.

Voorzitter van het bestuur van FortisEffect is Arco Krijgsman, sinds 2008 betrokken bij FortisEffect.
Tevens is hij verbonden aan procesfinancier JUST Legal Finance en heeft hij in die hoedanigheid ervaring met collectieve procedures, schikkingen en oplossingen voor consumenten in diverse dossiers, waaronder Fortis en Lehman Brothers.

De kosten van de gevoerde procedures en de afwikkeling daarvan zijn aanzienlijk. Enerzijds de juridische kosten (advocaten, griffierecht, deskundigen) en anderzijds de kosten van de organisatie van de aangesloten beleggers (administratie, communicatie en secretariële ondersteuning). Vrijwel al die kosten worden NIET door aangeslotenen gedragen, maar door de procesfinancier. Die neemt de juridische kosten voor zijn rekening en de administratieve kosten voor een groot deel. Aangeslotenen betalen alleen een kleine jaarlijkse bijdrage in de administratiekosten (EUR 24,99) en een succesfee van 10%. Die succesfee was de afgelopen jaren hoger (22,5%), maar heeft FortisEffect in 2016 kunnen verlagen omdat ze van Ageas in het kader van de schikking een bedrag ter vergoeding van de kosten en risico’s ontvangt.

Documenten