Loading...

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen ...

... om gebruik te maken van de Fortis-schikking?

Wanneer u zich heeft geregistreerd bij FortisEffect, hoeft u slechts twee eenvoudige stappen te ondernemen: uw claim bevestigen en bewijsstukken (bijv. het Attest) op te sturen. FortisEffect verzorgt verder de gehele procedure.

...als Ik nog geen attest / positieoverzicht van mijn bank heb ontvangen?

Neemt u aub eerst contact op met uw bank voor nadere informatie over het Attest – Positieoverzicht.

 1. Indien uw bank aangeeft dat het nog enkele weken kan duren, dan wacht u rustig af. Dit geeft geen problemen, we hebben nog tot begin december de tijd voor de vervroegde uitbetalingen en tot eind juli 2019 voor de definitieve deadline.
 2. Indien uw bank aangeeft dat u geen Attest – Positieoverzicht zult ontvangen zijn er twee opties.
 • Indien u andere bewijsstukken heeft en uw claim aan de hand daarvan kunt bevestigingen dan gaat FortisEffect hiermee aan de slag. Bevestig uw claim in dat geval, zoals gevraagd in onze updates.
 • Indien u geen of onvoldoende bewijzen heeft dan wacht u rustig af op nadere instructies. FortisEffect werkt aan een plan om u te kunnen bedienen en verwacht dit in November te kunnen presenteren.

... als ik een nieuw gecorrigeerd attest / positieoverzicht heb ontvangen?

Stuur een scan van het nieuwe document naar claims@fortiseffect.nl, met als onderwerp “Correctie voor FortisEffect ID nummer xxxxx” (xxxxx vul uw door ons gegeven ID nummer in)

 • FortisEffect zal uw claim aanpassen.
 • U hoeft geen nieuw claimformulier in te vullen op onze website.
 • U hoeft geen contact op te nemen met Computershare of ForSettlement.

... als ik een attest van een 2de rekeningnummer ontvang, maar mijn claim al heb ingediend?

Stuur een scan van het document naar claims@fortiseffect.nl, met als onderwerp “Extra claim voor FortisEffect ID nummer xxxxx” (xxxxx vul uw door ons gegeven ID nummer in)

 • FortisEffect zal uw claim toevoegen.
 • U hoeft geen nieuw claimformulier in te vullen op onze website.
 • U hoeft geen contact op te nemen met Computershare of FORsettlement.

... als ik nog geen Attest/Positieoverzicht heb ontvangen?

Neemt u aub eerst contact op met uw bank voor nadere informatie over het Attest – Positieoverzicht.

 1. Indien uw bank aangeeft dat het nog enkele weken kan duren, dan wacht u rustig af. Dit geeft geen problemen, we hebben nog tot begin december de tijd voor de vervroegde uitbetalingen en tot eind juli 2019 voor de definitieve deadline.
 2. Indien uw bank aangeeft dat u geen Attest – Positieoverzicht zult ontvangen zijn er twee opties.
 • Indien u andere bewijsstukken heeft en uw claim aan de hand daarvan kunt bevestigingen dan gaat FortisEffect hiermee aan de slag. Bevestig uw claim in dat geval, zoals gevraagd in onze updates.
 • Indien u geen of onvoldoende bewijzen heeft dan wacht u rustig af op nadere instructies. FortisEffect werkt aan een plan om u te kunnen bedienen en verwacht dit in November te kunnen presenteren.

FortisEffect

Wat doet FortisEffect voor haar deelnemers?

FortisEffect verzorgt het gehele traject van de afwikkeling van de Fortis-schikking en uitbetaling daarvan, met inbegrip van de indiening van claims, de communicatie met de onafhankelijke claims administrator en de uitbetaling van de vergoedingen.

Ook verzorgt FortisEffect een deel van het bewijs waardoor deelnemers in aanmerking kunnen komen voor een aanvullende vergoeding van 25% op de aandelenvergoedingen.

Geregistreerd bij FortisEffect? Bevestig hier uw claim >

Welk tarief hanteert FortisEffect voor haar diensten?

Wanneer u zich voor 31 december 2014 bij FortisEffect heeft geregistreerd, dan kunt u met een geldige claim een verhoogde vergoeding tegemoet zien. Deze vergoeding op aandelen is 25% hoger dan de reguliere aandelenvergoeding.

In het kader van de Fortis-schikking heeft FortisEffect haar resultaatsafhankelijke kosten verlaagd van 22,5% naar 10%. Voor de afwikkeling van de schikking, het indienen van persoonlijke claims en de uitbetalingen daarvan rekent FortisEffect geen meerprijs.

Bewijsstukken

Welke bewijsstukken zijn nodig?

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen, dient u uw claim te bevestigen en bewijsstukken te sturen.

Als u zich heeft geregistreerd bij FortisEffect en u in aanmerking wilt komen voor aanvullende vergoedingen, dan bestaan de bewijsstukken uit twee delen:

 1. Bewijs 1: bewijs van uw Fortis-aandelenposities. Dit bewijs ontvangt u van uw bank in de vorm van een Attest, een speciaal vervaardigd overzicht met uw Fortis-posities uit 2007-2008. Stuur dit Attest door naar FortisEffect, nadat u uw claim heeft bevestigd.
 2. Bewijs 2: bewijs van registratie bij FortisEffect. Hiermee kunt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding van 25%. Wanneer u uw claim heeft bevestigd, verzorgt FortisEffect de directe levering van dit bewijs aan de claims administrator. Voor dit bewijs hoeft u geen actie te ondernemen.

Hoe kan ik het bewijs leveren dat ik (papieren/fysieke) Fortis Aandelen aan toonder hield?

In het geval van aandelen aan toonder bezorgt u na het online bevestigen van uw claimFortisEffect zo veel mogelijk documenten waaruit uw voortdurend houderschap van Fortis Aandelen gedurende een tijdsspanne voor en na de in de Schikkingsovereenkomst vermelde data blijkt. Het kan bij voorbeeld gaan om ontvangstbewijzen waaruit blijkt dat u dividendbetalingen heeft geïnd, blokkeringsattesten die bewijzen dat u toonderaandelen bij een bank heeft gedeponeerd met het oog op deelname aan en stemrecht op algemene vergaderingen van aandeelhouders van Fortis, het bewijs dat u uw aandelen aan toonder heeft omgezet in gedematerialiseerde aandelen door deponering ervan op een effectenrekening, aan- of verkoopborderellen, bewijs van inschrijving op de kapitaalverhoging van september-oktober 2007, enz. Net zoals het het geval is voor andere documenten die als bewijs worden ingediend, komt het aan de Claims Administrator toe om te bepalen of deze documenten aanvaardbaar bewijs vormen van het aantal Fortis Aandelen gehouden op 21 september 2007 (openen van de handel), 7 november 2007 (sluiten van de handel), 13 mei 2008 (openen van de handel), 25 juni 2008 (sluiten van de handel), 29 september 2008 (openen van de handel) en 3 oktober 2008 (sluiten van de handel) en van het hoogste aantal Fortis Aandelen gehouden tussen 28 februari 2007 (sluiten van de handel) en 14 oktober 2008 (sluiten van de handel) en voor welke (soorten) vergoeding u in aanmerking komt.

Toelichting op het Attest

Een attest is een schriftelijk bewijs, een (officiële) verklaring die een mondelinge bewering versterkt, ondersteunt, wettigt. Voor de Fortis-schikking wordt er doorgaans een speciaal opgemaakt Attest vervaardigd door de banken en beleggingsinstellingen. Veel banken sturen een dergelijk attest voor 15 september 2018 proactief op naar hun klanten.

De meeste banken gaan hun huidige klanten, proactief een Attest sturen. Zodra u dit Attest heeft ontvangen, is dit het enige bewijsstuk dat u naar FortisEffect hoeft te sturen, nadat u uw claim heeft bevestigd. Controleer het attest op fouten en bewaar altijd zelf een kopie.

Heeft u na 15 september 2018 geen attest ontvangen of bent u geen klant meer bij de bank van destijds? Neem dan contact op met deze bank met het verzoek alsnog een attest te verzenden. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Naar welk adres stuur ik mijn bewijsstukken?

U heeft uw claim bevestigd via dit formulier.

Stuur een kopie van uw attest op naar FortisEffect:

 • Per mail naar claims@fortiseffect.nl
  Vermeld in het onderwerp uw FortisEffect ID nummer
 • Per post (postzegel niet nodig):

  Stichting FortisEffect
  Antwoordnummer 56507
  3506 WB UTRECHT
  Nederland

  Vermeld duidelijk uw FortisEffect ID nummer

Formulier

Welke aantallen aandelen vul ik in bij de gevraagde datums/periodes

U vult het aantal Fortis aandelen in die u op de gevraagde dag had.

Deze aantallen staan ook op het Attest dat u van uw bank ontvangt.

Let daarbij op dat u niet het aantal AGEAS aandelen invult, indien u deze nog in het bezit heeft.
10 aandelen Fortis zijn destijds omgezet naar 1 aandeel AGEAS.

Ik was personeelslid van Fortis en beschikte over ‘Employee Shares’

Als personeelslid van FORTIS heb ik me destijds ingeschreven in het ALL EMPLOYEE SHARE plan (nominatieve aandelen gedurende 5 jaar geblokkeerd) komen deze in aanmerking voor vergoeding? 

Ja, ik kunt in aanmerking komen voor de vergoedingen uit de Fortis-schikking.

Wanneer u in uw Fortis-aandelen hebt aangehouden via uw voormalige werkgever Fortis, dan zult u voor 15 september 2018 een attest ontvangen van Ageas Corporate Administration. Bevestigt u eerst uw claim, en stuur dan een kopie van het ontvangen attest door naar FortisEffect.

Wanneer u in 2007-2008 uw Fortis-aandelen hebt aangehouden via een bank, dan zult u voor 15 september 2018 van uw bank een attest ontvangen; een overzicht waarop de betreffende aandelen Fortis bevestigd worden. Bevestigt u eerst uw claim, en stuur dan een kopie van het ontvangen attest door naar FortisEffect.

Hoe bevestig ik mijn claim voor Fortis Employee Shares?

Als personeelslid van FORTIS heb ik me destijds ingeschreven in het ALL EMPLOYEE SHARE plan (nominatieve aandelen gedurende 5 jaar geblokkeerd) komen deze in aanmerking voor vergoeding? 

Ja, ik kunt in aanmerking komen voor de vergoedingen uit de Fortis-schikking.

Wanneer u uw Fortis-aandelen hebt aangehouden via uw voormalige werkgever Fortis/Ageas, dan zult u voor 15 september 2018 een attest ontvangen van Ageas Corporate Administration.

 1. Bevestig eerst uw claim via deze link
 2. Bij ‘nummer effectenrekening’ vult u in: Employee + het kenmerk van het Attest
 3. Bij ‘naam beleggingsinstelling’ vult u in: FORTIS.
 4. Na het invullen van het formulier stuurt u een kopie van het volledige attest door naar FortisEffect

In 2007-2008 beschikte ik over aandelen aan toonder

Wanneer u over aandelen aan toonder beschikt, heeft u recht op vergoedingen uit de Fortis-schikking.

Hiervoor is het wel belangrijk dat u uw claim eerst bevestigt. U doet dat eenvoudig via het volgende formulier >

Let op: bij ‘Nummer effectenrekening’ vult u in ‘TOONDER’.

FortisEffect neemt na uw bevestiging contact met u op met betrekking tot de bewijsvoering inzake deze aandelen aan toonder.

Wat is de uiterste datum om een claim te bevestigen?

Indien u voor 31 december uw claim heeft bevestigd en de bewijzen heeft aangeleverd, dan kunt u via FortisEffect in aanmerking komen voor een vervroegde uitbetaling.

De sluitingsdatum voor indienen van de claims in het algemeen is 27 juli 2019.

Ik heb meerdere effectenrekeningnummers

Er is één formulier beschikbaar per effectenrekening.

Heeft u meerdere effectenrekeningen, dan vult u meerdere formulieren in. Het is belangrijk dat de gegevens die u invult overeen komen met de gegevens van uw effectenrekening. (Naam, rekeningnummer, aantal aandelen, etc.).

Na afronding van een formulier kunt u op een link klikken om nog een claim in te dienen, bijvoorbeeld mbt uw tweede effectenrekening).

Meerdere claimanten geregistreerd bij FortisEffect

Voor iedere claimant vult u een nieuw formulier in. Na afronding van een formulier kunt u op een link klikken om nog een claim in te dienen.

Voor iedere nieuwe claimant gebruikt u uw FortisEffect ID nummer plus een aanvulling -2, -3, -4 etc.

Bijvoorbeeld: uw FortisEffect ID is 42512, dan vult u bij een tweede claimant in het FortisEffect ID: 42512-2.

Ik ben erfgenaam van een voormalig Fortis-aandeelhouder

Wacht u in dit geval op een attest of probeer een attest te bemachtigen van de bank/instelling waar uw dierbare destijds een rekening had.

Gebruik die gegevens 1 op 1 om het formulier in te vullen waarmee u de claim kan bevestigen.

Mijn effectenrekening uit 2007/2008 is gewijzigd of opgeheven

U kunt contact opnemen met de bank waar u in 2007-2008 aandelen Fortis hield. U verzoekt dan om een attest in verband met de Fortis-schikking.

Veel banken sturen dergelijke attesten proactief op naar hun klanten. Dat doen zijn in het algemeen echter alleen naar die klanten die in 2007-2008 aandelen Fortis hielden en nog steeds klant zijn bij de bank.

Bent u sinds 2008 geen klant meer bij betreffende bank, of is de effectenrekening van 2007-2008 gewijzigd ivm bijvoorbeeld scheiding of overlijden, dan zult u de bank zelf moeten verzoeken tot het opstellen van een attest. Aan het opstellen hiervan kunnen kosten aan verbonden zijn.

Individu of rechtspersoon?

Dient u een claim in als privé persoon, dan selecteert u Individu.

Dient u een claim in als bedrijf, stichting of instelling, dan selecteert u Rechtspersoon.

Ik dien ook een claim namens iemand anders in

Dat is mogelijk. U kunt via dit formulier deze claim bevestigen.

Houdt u er rekening mee dat u gemachtigd dient te zijn namens de rechthebbende om de claim in te dient. FortisEffect of de claims administrator kan hierover aanvullende bewijs verlangen, bijvoorbeeld een volmacht of een machtiging executeur testamentair.

Gemeenschappelijke effectenrekening

Onder het tekstveld “Voornaam/Voornamen” heeft u de mogelijkheid om een vinkje aan te klikken. U kunt nu de Naam van uw mederekeninghouder toevoegen.

Het is belangrijk dat de informatie van uw claim overeen komt met de informatie van uw effectenrekening.

Welk adres vul ik in bij contact informatie?

U vult hier uw huidige woonadres en contactgegevens in.

Mocht uw huidige postadres afwijken van uw huidige woonadres, dan vult u het postadres in onder Adres 2.

Welk postadres gebruik ik in het formulier

U vult hier uw huidige postadres en contactgegevens in.

Mocht uw huidige postadres afwijken van uw huidige woonadres, dan vult u het postadres in onder Adres 2.

Moet ik nog Fortis-aandelen (of nu Ageas-aandelen) nog in het bezit hebben?

Nee u hoeft de aandelen niet meer in het bezit te hebben om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Een ‘In aanmerking komende Aandeelhouder’ is elke persoon die eigenaar was van Fortis aandelen op enig moment tussen 28 februari 2007 (sluiten van de handel) en 14 oktober 2008 (sluiten van de handel). De in aanmerking komende aandelen zijn de aandelen die momenteel Ageas-aandelen wordt genoemd (aandelenticker ‘AGS’) en het aantal in aanmerking komende aandelen verwijst naar het aantal aandelen voorafgaand aan de omgekeerde aandelensplitsing van 10:1 die in 2012 werd uitgevoerd.

Heeft u post ontvangen van FORsettlement?

Wat te doen:

 1. Heeft u uw claim reeds bevestigd via FortisEffect?

  Dan hoeft u naar aanleiding van de ontvangen post van FORsettlement geenaanvullende actie te ondernemen. Uw claim is dan reeds bekend en zal door FortisEffect worden afgewikkeld. De vervroegde uitbetalingen van geldige claims starten reeds in december 2018!
  Na ondertekening heeft u een ontvangstbevestiging ontvangen.

 2. Heeft u uw claim nog niet bevestigd?

  Bevestig zo snel mogelijk uw claim via FortisEffect.