FortisEffect est en voie de préparation pour pouvoir accommoder les actionnaires francophones et leurs inscriptions. Vous serez informé(e)(s) au plus tot dans votre propre langue. Nous travaillons sur une traduction des questions plus fréquemment posées. Dans les prochains jours nous les publierons sur le site Web www.fortiseffect.nl. Merci de votre compréhension.


Vragen over de schikking

 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom? Wat betekent deze schikking voor mij?

  Een 'In aanmerking komende Aandeelhouder' is elke persoon die eigenaar was van Fortis Units op enig moment tussen 28 februari 2007 (sluiten van de handel) en 14 oktober 2008 (sluiten van de handel). De in aanmerking komende aandelen zijn de aandelen die momenteel Ageas-aandelen wordt genoemd (aandelenticker 'AGS') en het aantal in aanmerking komende aandelen verwijst naar het aantal aandelen voorafgaand aan de omgekeerde aandelensplitsing van 10:1 die in 2012 werd uitgevoerd. In aanmerking komende aandeelhouders moeten afstand doen van alle toekomstige rechten tot compensatie in welke vorm en van welke partij dan ook, in verband met de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de in aanmerking komende periode. Wat dit voor u betekent, hangt af van uw persoonlijke situatie.
 • Als ik een compensatie wil verkrijgen, met welke relevante perioden moet ik dan rekening houden?

  Een in aanmerking komende aandeelhouder is elke persoon die eigenaar was van Fortis Units op enig moment tussen 28 februari 2007 (sluiten van de handel) en 14 oktober 2008 (sluiten van de handel). Zonder enige erkenning van fout hebben de partijen rekening gehouden met de verschillende gerechtelijke procedures, de belangrijkste aantijgingen en de verschillende vonnissen die tot nu toe werden uitgesproken. Op basis hiervan werden drie 'referentieperioden' vastgesteld: - De communicatie van Fortis over haar subprime-blootstelling in september/oktober 2007 - De communicatie van Fortis over haar toekomstige solvabiliteit na de volledig integratie van ABN AMRO in mei/juni 2008 - De communicatie van Fortis over de transactie met de overheden van België, Nederland en Luxemburg tussen 29 september en 3 oktober 2008 Hiermee komen we tot drie specifieke perioden. Uw specifieke compensatie is afhankelijk van uw specifieke positie als koper of houder van aandelen gedurende deze perioden en of u een actieve of non-actieve claimant bent: a. Periode 1: 21 september 2007 openen van de handel t/m 7 november 2007 sluiten van de handel b. Periode 2: 13 mei 2008 openen van de handel t/m 25 juni 2008 sluiten van de handel c. Periode 3: 29 september 2008 openen van de handel t/m 3 oktober 2008 sluiten van de handel.
 • Wat kan ik al doen om mijn claim voor te bereiden? En wie betaalt de kosten voor het opvragen van de benodigde documenten?

  Op dit moment is er geen urgentie aangezien de eerste betalingen pas ten vroegste tegen het eind van 2017 kunnen beginnen. Te zijner tijd krijgt u informatie over de documenten en/of rekeningafschriften die u nodig hebt om uw aandeelhouderschap tijdens de relevante periodes te bewijzen. Mogelijkerwijs wordt re ook nog een collectieve actie op touw gezet voor het opvragen van bewijsstukken bij banken en andere instanties. Dan hoeft u hier helemaal niet zelf voor zorg te dragen. FortisEffect zal haar deelnemers hier tijdig over informeren. Indien u hierover beschikt is het verstandig om al het mogelijk bewijsmateriaal goed te bewaren. Indien u niet langer beschikt over deze documenten, raden wij af om hier nu al achteraan te gaan, omdat: 1. Het nog niet bekend is in welke opmaak het bewijs zal worden geaccepteerd. 2. Uw financiele instelling u mogelijk kosten aanrekent voor Attesten die u achteraf waarschijnlijk niet kunt gebruiken. FortisEffect zal dit gehele traject begeleiden en de claim voor haar deelnemers verzorgen.
 • Wat gebeurt er als ik mijn aandelen inmiddels heb verkocht?

  Dat speelt geen rol. Een in aanmerking komende aandeelhouder is elke persoon die eigenaar was van Fortis Units op enig moment tussen 28 februari 2007 (sluiten van de handel) en 14 oktober 2008 (sluiten van de handel).
 • Ik heb deze aandelen geërfd. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

  Ja. Erfgenamen van in aanmerking komende aandeelhouders hebben dezelfde rechten als in aanmerking komende aandeelhouders.
 • Ik had 1.000 Fortis Units. Na de omgekeerde aandelensplitsing heb ik 100 aandelen Ageas. Betekent dit dat de compensatie wordt berekend over 100 aandelen?

  Neen. De compensatie wordt berekend over het aantal Fortis Units dat u in bezit had tussen 28 februari 2007 (sluiten van de handel) en 14 oktober 2008 (sluiten van de handel).
 • Wat is de WCAM procedure?

  WCAM verwijst naar de Nederlandse 'Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade'. De WCAM-procedure is een juridische procedure onder Nederlands recht waarbij partijen tot een schikkingsakkoord komen en vervolgens gezamenlijk het gerechtshof in Amsterdam verzoeken deze schikking bindend te verklaren voor alle begunstigden van de schikking. Vooraleer te beslissen over de bindendverklaring zal het gerechtshof onder meer beoordelen of de partijen voldoende representatief zijn en of de schikking redelijk is. De eerste stap in de procedure was het indienen van het verzoek tot bindendverklaring bij het gerechtshof in Amsterdam. Dit is half mei gebeurd. De volgende stap in de procedure is de openbare hoorzitting die voorzien is op 24 maart 2017, waarna het hof moet beslissen of het de schikking al dan niet bindend verklaart. Nadat het hof heeft besloten dat de schikking bindend is, begint er een opt-out periode van drie tot zes maanden. De wet bepaalt dat iedere begunstigde van de schikking gedurende een bepaalde periode na aankondiging van de bindendverklaring kan besluiten om niet aan de schikking deel te nemen (opt-out periode).Pas na deze periode (en als de schikking niet wordt geannuleerd omdat het opt-out percentage een bepaalde drempel overschrijdt) kan er overgegaan worden tot de eerste uitbetalingen. Dit betekent dat de betaling van een eerste schijf ten vroegste tegen eind 2017 verwacht kan worden.
Translate »